NOVUS CONSULTING proponuje między innymi następujące ubezpieczenia:

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenia OC w związku z prowadzona działalnością,
 • ubezpieczenia OC członków zarządu,
 • ubezpieczenia OC spedytora, przewoźnika,
 • ubezpieczenia OC zawodowe,
 • inne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 • ubezpieczenia majątkowe
 • ubezpieczenia od zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenia utraty zysku,
 • ubezpieczenia mienia w transporcie.
 • ubezpieczenia techniczne
 • ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu,
 • ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii,
 • ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych,
 • ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych.
 • ubezpieczenia rolne
 • ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych,
 • ubezpieczenie upraw,
 • ubezpieczenia zwierząt.
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • ubezpieczenia flot (OC, AC, NNW, ASSISTANCE)
 • ubezpieczenia finansowe
 • gwarancje ubezpieczeniowe,
 • ubezpieczenia należności.
 • ubezpieczenia grupowe
 • grupowe ubezpieczenia pracownicze
 • grupowe ubezpieczenia zdrowotne
 • ubezpieczenia ochrony prawnej
 • pozostałe ubezpieczenia